დეკორ გრუნტი

 
საგრუნტავი საღებავი შიდა სამუშაოებისათვის

ადჰეზიის უნარისა და მაღალი დონის დაფარვის მქონე, წყალდისპერისული
სპეციალური საგრუნტავი საღებავი მზიდუნარიანი მინერალური
ზედაპირებისათვის, შიდა სამუშაოებისთვის.

  •  ჰიდროფობული/ჰიდრომაიზოლირებელი
  •  მაღალი დონის ფარვის უნარით
  •  მაღალი დონის ადჰეზიურობა
  •  წყალდისპერსიული
  •  ეკოლოგიურად სუფთა
  •  სუსტი არომატის მქონე
ფერი / სიპრიალის ხარისხი

თეთრი.
ასევე პროდუქტის შეფერადება შესაძლებელია
ColorExpress-ის ფერთა კოლექციის ფერებით.

შეფუთვის ზომები

4 ; 8 კგ.

უტილიზაცია

მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ
ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა
შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას როგორც
საღებავის/ლაქის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი -
როგორც გამხმარი საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო
ნაგავი.

პროდუქტი დაემატა თქვენს სიაში