ხის ლაზურ-გელი

თხელფენიანი ლაზური ხის ფასადების დასაცავად

 

თხელფენიანი ლაზურ-გელი ალკიდის საფუძველზე. საიმედოდ იცავს ხის ზედაპირებს ატმოსფერული მოვლენებისაგან. იცავს სოკოსა და ხავსისგან. ახანგრძლივებს ხის ზედაპირების ექსპლუატაციის ვადას.

შეფუთვის ზომები

0,75ლ ; 2,5ლ; 10ლ;

ზედაპირი

მშრალი ხის კონსტრუქციები ან ხის ნაკეთობები,შიდა და გარე სამუშაობისთვის. დატანისას ხის ნესტიანობა არ უნდა აღემატებოდეს: ფოთლოვანი ხე - 12% და წიწვოვანი ხე - 15%.

შესაფერისი ხელსაწყოები

დაიტანეთ ალკიდური ლაქებისა და ემალებისთვის განკუთვნილი ფუნჯით, გორგოლაჭით ან "ჩაძირვის" მეთოდით. მასალის - მიფრქვევის მეთოდით დატანა არ არის რეკომენდირებული!

უტილიზაცია

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

პროდუქტი დაემატა თქვენს სიაში